Podatki w 2014

Zeznanie PIT-28 – zgłoś zamiar wykorzystywania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!. Do rozliczenia się na podstawie druku PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za pomocą innego podatnika i zarazem nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Na domiar tego z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat minionych. Nasz program do PIT za 2013 rok zdecydowanie upowszechnia rozliczenie się z podatku za zeszły rok.

Dla osób, które są wszelako zielone w tematyce księgowej przygotowaliśmy poradniki do wypełnianie PITów. Rozliczenie rocznych deklaracji PIT to niewymownie skomplikowana sprawa, chyba że pobierzesz i wgrasz na swój komputer darmowe oprogramowanie Pit 2013, który spowoduje iż rozliczanie deklaracji stanie się super proste i intuicyjne. Odliczenie prorodzinne należy się nie tylko obywatelom mającym na utrzymaniu małe dzieci, ale dodatkowo dzieci dorosłe uczące się w szkołach średnich lub wyższych, aż do 25 roku życia. Przychód ze odpłatnego zbycia rzeczy nieruchomej jest objęty opodatkowaniem podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19 procent od podstawy podatkowej. Stawka podatku nie zależy od tego, które dodatkowo przychody zdobywa rozliczający sprzedaż majętności. Do posłania dokumentu do Urzędu Skarbowego niezbędne będą: uważne sprawdzenie treści zawartej w wysyłanej deklaracji, w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, wymagane jest złożenie do właściwego Urzędu Skarbowego (osobiście bądź ewentualnie za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL – 1 (jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2011 posiada ważne pełnomocnictwo UPL – 1 lub upoważnienie ZAS – E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL – 1), dostęp do Internetu. W naszym serwisie taxmachine.pl pity 2014 darmowy program odnajdziesz dodatkowo wiele pożytecznych informacji dotyczących wypełniania innych zeznań podatkowych: PIT-36L, PIT-39, PIT-36, PIT-38, PIT-37, PIT-28.
Sidebar