Pit 37 wzór

Na tej stronie epodatki.eu znajdują się deklaracje PIT-37 wymagane do rozliczenia PIT 2013/2014. Za ich asystą możesz rozliczyć się z podatku za 2013 rok w 2014 roku. Pamiętaj, że PIT-37 musisz złożyć do 30 kwietnia 2014 roku.

Możesz przygotować PIT ręcznie lub skorzystać z bezpłatnego programu do PIT. W 2014 za rok 2013 na bazie deklaracji PIT-37 liczą się podatnicy, jacy uzyskują zarobek za pomocą innego podatnika. Przekładając "na nasze" oznacza to, że z PIT-37 przygotować muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w firmach lub przedsiębiorstwach oraz zarazem nie prowadzą prywatnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą spółkę wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy dostarczyć do Urzędu Fiskalnego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Aplikacja PITy wypełnia Twój PIT praktycznie samodzielnie, wpisujesz tylko kilka kwot z druków PIT-11 czy PIT-40 i otrzymujesz gotowe zeznanie PIT. Rozliczanie deklaracji PIT-28 - instrukcja, poradnik. PIT-28 to jedyne z zeznań podatkowych, które musimy dostarczyć szybciej niż do 30 kwietnia. Rozliczający się z PIT-28 złożyć deklarację podatkową muszą jak wypełnić pit 37 wzór najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. U osób zbywających posesję kupioną z pobudowanym po pewnym czasie na niej obiektem (np. domem), datą zakupienia jest data nabycia gruntu, a nie data oddania do wykorzystywania pobudowanego obiektu. Datą kupienia majętności jest data podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Datą postawienia – data zdania posesji do korzystania. Podatnicy otrzymujący zarobki z tytułu najmu okazjonalnego przesyła PIT-28, gdy powiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania początkowego zysku z wynajmu, dzierżawy, poddzierżawy, podnajmu oraz umów o pokrewnym charakterze - w przypadku początkowego dochodu w grudniu, oświadczenie mamy dostarczyć do końca roku.
 Pit 28 to deklaracja z tytułu zysków opodatkowanych zgodnie z zasadami ryczałtu ewidencjonowanego.
Sidebar